Hazardowa gra w kości i jej historia

Hazardowa Kości to najprawdopodobniej najstarsza znana gra. Jednoznacznie nie ustalono gdzie i kiedy kości zostały odkryte.

Jedna z hipotez twierdzi, iż wynalazła je jedna z cywilizacji orientu, jednak bardziej prawdopodobna jest druga opcja, czyli to, iż każda z cywilizacji na pewnym etapie wynalazła je sama, niezależnie od siebie. Kości znajduje się w grobowcach egipskich oraz w kryptach indyjskich. Na pożytku kości były wykonane, a dokładniej mówiąc używano w ich charakterze kości skokowych od zwierząt hodowlanych.

W Grecji gra ta była grą wyższych klas. Od Greków, grę w kości przejęli Rzymianie, która w okresie świetności mocarstwa była główną formą hazardu. Kości, którymi grali Rzymianie były wykonane z drewna, kamienia, kości lub były odlewane z metalu. W średniowieczu kości zaskarbiły sobie względy rycerstwa, które to grało w nie bardzo chętnie i często. W tychże czasach powstały gildie zrzeszające graczy, a nawet szkoły uczące grać dobrze w kości.

Nie tylko hazard był dziedziną, w której używało się kości, także wróżbiarstwo korzystało z tego narzędzia. Wraz ze wzrostem technologicznym w dwudziestym wieku zmieniło się oblicze kości. Produkuje się kości z dowolna ilością ścianek, pod dane zastosowanie i wymogi gier.

wirtualne portfele

kasyna on-line