Grezgorz Lato prezesem PZPN po raz kolejny?

Dzisiaj Grzegorz Lato oznajmił, iż nie tylko nie poda się do dymisji, ale ponownie będzie kandydował w wyborach na prezesa PZPN 26 paĽdziernika.

Pomimo swoich obietnic na łamach prasy, że w razie słabego wyniku sportowego reprezentacji na Euro 2012, że nie będzie kandydował w kolejnych wyborach na prezesa Polskiego Zwi±zku Piłki Nożnej, słowa nie dotrzymał.

Tak argumentował: „Zdecydowałem się kandydować, ponieważ uważam, że zachowanie ci±gło¶ci działań dobrze wpłynie na PZPN. PZPN jako jeden z nielicznych zwi±zków sportowych jest w dobrej kondycji i ma ustabilizowan± sytuację finansow±. Wiem jednak, że wiele spraw wymaga natychmiastowej poprawy. Znam ¶rodowisko i wiem, co trzeba zrobić, aby w piłce działo się lepiej. Jako piłkarz nigdy nie oddałem żadnego meczu walkowerem, je¶li odejdę ze zwi±zku to tylko po przegranej z takim przeciwnikiem, który lepiej ode mnie zadba o rozwój piłki nożnej w Polsce”

Czyli Pan Lato wie co robić, ale przez ostatni± kadencje nie wychodziło to „działanie” na rzecz polskiej piłki najlepiej, więc czemu w następnej kadencji miało by byc lepiej?

kasyna on-line